Liên hệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG

Khu Đô thị phía Nam - Thành phố Hải Dương (Xã Liên Hồng - TP. Hải Dương - Tỉnh Hải Dương)

Tel: 0220.3861.121 - 0220.3710.919

Địa điểm 2: Khu 8 - Phường Hải Tân - Thành phố Hải Dương.

Tel: 0220 3861.249

Fax: 0220.3861.249 - Email: uhddaihochaiduong.edu@gmail.com