Hỏi đáp tuyển sinh Đại học Hải Dương

Nội dung

Trong mùa tuyển sinh năm 2021, trường ĐHHD tuyển sinh theo các hình thức nào?

Nội dung

Em muốn hỏi về chương trình thực tập nghề nghiệp hưởng lương tại nước ngoài? Nếu tham gia chúng em được đi thực tập tại những nước nào? Thời gian đi bao lâu và Thu nhập bao nhiêu?