Tin tức tuyển sinh | Tuyensinh.uhd.edu.vn

Trường Đại học Hải Dương thông báo tuyển sinh đại học, cao chính quy năm 2024


Giới thiệu Đề án tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Hải Dương


Trường Đại học Hải Dương thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024 các ngành Kế toán, Quản lý kinh tế


Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương


Trường Đại học Hải Dương thông báo tuyển sinh đại học, cao chính quy năm 2023


Trường Đại học Hải Dương thông báo tuyển sinh trình độ đại học liên thông chính quy năm 2023: từ đại học sang đại học; từ trung cấp cao đẳng lên đại học.Giới thiệu Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2023 của Trường Đại học Hải Dương


Giới thiệu về tầm nhìn, sứ mạng giá trị cốt lõi và chiến lược phát triển của Trường


Trường Đại học Hải Dương thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023 các ngành Kế toán, Quản lý kinh tế


Trường Đại học Hải Dương đã hoàn thành quá trình kiểm định chất lượng giáo dục và được cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào...

Trường Đại học Hải Dương thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2022
Trường Đại học Hải Dương thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2021


Thông báo tuyển sinh các trình độ thạc sĩ, đại học năm 2021 của Trường Đại học Hải Dương


Trường Đại học Hải Dương thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021, đợt 1 các ngành Kế toán, Quản lý kinh tế