Đào tạo

Trường Đại học Hải Dương thông báo tuyển sinh đại học, cao chính quy năm 2024


Giới thiệu Đề án tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Hải Dương


Trường Đại học Hải Dương thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024 các ngành Kế toán, Quản lý kinh tế


Trường Đại học Hải Dương thông báo tuyển sinh đại học, cao chính quy năm 2023


Trường Đại học Hải Dương thông báo tuyển sinh trình độ đại học liên thông chính quy năm 2023: từ đại học sang đại học; từ trung cấp cao đẳng lên đại học.Giới thiệu Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2023 của Trường Đại học Hải Dương


Trường Đại học Hải Dương thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023 các ngành Kế toán, Quản lý kinh tế

Trường Đại học Hải Dương thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2022
Trường Đại học Hải Dương thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2021


Trường Đại học Hải Dương thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021, đợt 1 các ngành Kế toán, Quản lý kinh tế


Trường Đại học Hải Dương thông báo tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm 2021 đối với người có bằng đại học ngành khác với ngành đăng ký họcTrường Đại học Hải Dương thông báo tuyển sinh trình độ đại học liên thông chính quy năm 2021 (đối với người có bằng Trung cấp, Cao đẳng liên thông lên Đại học)


Giới thiệu thông tin các ngành đào tạo trình độ đại học liên thông chính quy (từ Trung cấp, Cao đẳng liên thông lên Đại học) năm 2021 của Nhà trường