Thông tin tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học năm 2021

Giới thiệu thông tin các ngành đào tạo bậc đại học chính quy năm 2023 của Nhà trường

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG

THÔNG TIN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

 

TT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển
Chỉ tiêu Thông tin chi tiết

1

7340301

 Kế toán

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

200 Xem tại đây

2

7340201

 Tài chính - Ngân hàng

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

50 Xem tại đây

3

7340101

 Quản trị kinh doanh

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

100 Xem tại đây

4

7340406

 Quản trị văn phòng

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

50 Xem tại đây

5

7520201

 Kỹ thuật điện

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

100 Xem tại đây

6

7480201

 Công nghệ thông tin

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

80 Xem tại đây

7

7310101

 Kinh tế

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

30 Xem tại đây

8

7220201

 Ngôn ngữ Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

80 Xem tại đây