Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024

Trường Đại học Hải Dương thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024 các ngành Kế toán, Quản lý kinh tế

TB 05 Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Đợt 1 năm 2024.pdf  Tải về