Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022

Trường Đại học Hải Dương thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022

1. Mã trường: DKT.

2. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

3. Phương thức tuyển sinh

- Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT.

- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng.

4. Ngành đào tạo, tổ hợp xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

TT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển
Chỉ tiêu

Ngưỡng đảm bảo chất lượng

Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT (điểm)

Theo kết quả học tập THPT (điểm)

1

7340301

 Kế toán

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

150

14

15.5

2

7340201

 Tài chính - Ngân hàng

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

30

14

15.5

3

7340101

 Quản trị kinh doanh

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

90

14

15.5

4

7340406

 Quản trị văn phòng

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

45

14

15.5

5

7520201

 Kỹ thuật điện

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

90

14

15.5

6

7480201

 Công nghệ thông tin

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

100

14

15.5

7

7310101

 Kinh tế

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

30

14

15.5

8

7810103

 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

30

14

15.5

9

7220201

 Ngôn ngữ Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Lịch sử, Tiếng Anh Toán, Địa lý, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Tiếng Anh

90

14

15.5

5. Điều kiện đăng ký xét tuyển

Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

* Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

- Thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và đã đăng ký sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển.

- Tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng) phải đạt ngưỡng đảm bảo đầu vào theo từng ngành cụ thể.

- Thứ tự ưu tiên xét tuyển điểm từ cao xuống thấp đến khi đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh.

* Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (Học bạ)

- Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng) đạt 15.5 điểm trở lên.

- Thứ tự ưu tiên xét tuyển điểm từ cao xuống thấp đến khi đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh.

* Phương thức 3: Xét tuyển thẳng

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

6. Tổ chức tuyển sinh

* Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Thời gian; hồ sơ; hình thức nhận ĐKXT; các điều kiện xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (Học bạ)

- Lịch tuyển sinh:

+ Xét tuyển sớm: hoàn thành trước ngày 21.7.2022

+ Đợt 1: từ ngày 22.7.2022 đến hết ngày 30.9.2022

+ Đợt 2: từ ngày 01.10.2022 đến hết ngày  25.10.2022

+ Đợt 3: từ ngày 26.10.2022 đến hết ngày 18.11.2022

+ Đợt 4: từ ngày 19.11.2022 đến hết ngày  15.12.2022

- Hồ sơ xét tuyển gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy (theo mẫu của Trường).

+ Học bạ THPT (Bản photo chứng thực).

+ Bằng tốt nghiệp THPT (Bản photo chứng thực) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022.

+ Giấy tờ ưu tiên (Bản photo chứng thực - nếu có).

+ 01 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại của thí sinh.

* Phương thức 3: Xét tuyển thẳng

Thời gian; hồ sơ; hình thức nhận ĐKXT; các điều kiện xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Hình thức nhận hồ sơ

- Hình thức 1: Nhà trường nhận hồ sơ xét tuyển trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Trung tâm Hợp tác đào tạo & Tuyển sinh, Trường Đại học Hải Dương (Đường Trần Ích Phát, Khu 8, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Điện thoại: 0220.3861.121)

- Hình thức 2: Đăng ký xét tuyển online.

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển học bạ online tại: http://tuyensinh.uhd.edu.vn/xet-tuyen-dai-hoc

8. Liên hệ tư vấn tuyển sinh

- Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tuyển sinh - Trường Đại học Hải Dương.

(Đường Trần Ích Phát, Khu 8, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương).

- Điện thoại: 0220.3861.121 hoặc 0936.835.882 (Thầy Vũ), 0918.012.369 (Thầy Thủy).

- Website: http://tuyensinh.uhd.edu.vn hoặc http://uhd.edu.vn, Mục Tuyển sinh.

- Fanpage tuyển sinh: http://facebook.com/dkt.daihochaiduong