Tin tức - Sự kiện

Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương


Trường Đại học Hải Dương đã hoàn thành quá trình kiểm định chất lượng giáo dục và được cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào...


Thông báo tuyển sinh các trình độ thạc sĩ, đại học năm 2021 của Trường Đại học Hải Dương